ࡱ> DFC)`bjbj.({{QD D D D X ,A' z&|&|&|&|&|&|&$-(h*X&9 & &,{ { {  z&{ z&{ { #% pD jr$%'<A'$* p*0%*%P { &&q A'  1Wprowadzam regulamin wydawania iu|ytkowania Aleksandrowskiej Karty Seniora, stanowicy zaBcznik Nr 1 do zarzdzenia. Aleksandrowska Karta Seniora wydawana jest wramach programu Aleksandrowska Karta Seniora , realizowanego na podstawie uchwaBy Nr LV/592/14 Rady Miejskiej Aleksandrowie Adzkim zdnia 17 kwietnia 2014 r. wsprawie przyjcia Programu Aleksandrowskiej Karty Seniora . 2Ustalam wzr Aleksandrowskiej Karty Seniora wwersji stanowicej zaBcznik Nr 2 do zarzdzenia. 3Aktualna informacja oulgach, zwolnieniach ipreferencjach oferowanych seniorom przez uczestniczce wprogramie jednostki organizacyjne jak ipodmioty niepowizane strukturalnie ikapitaBowo zGmin Aleksandrw Adzki publikowana jest wBiuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miejskiego Aleksandrowa oraz na stronie internetowej Urzdu Miejskiego ( HYPERLINK "http://www.aleksandrow-lodzki.pl" www.aleksandrow-lodzki.pl) wzakBadce Aleksandrowska Karta Seniora. Zobowizuj Naczelnika WydziaBu Promocji iDJL R     8:<Bbv~"$8žšž쓎 hd5 h65h _hd5h6Uh{Whd0J>*B*phjh]5hdU h]5hdjh]5hdUh{Whd@h^ hdNHhzWhdNHhd hzWhdh{Whd55 +ikd$$IfF0#t! t 6P644 lapytR?2Z$ & F x$&P#$/Eƀs%gIfa$gdR?2$&P#$/IfgdR?2 lSS$ & Fx$&P#$/Ifa$gdR?2ikd$$IfF0#t! t 6P644 lapytR?2$x$&P#$/If^a$gdR?2$&P#$/IfgdR?2WspBpracy zZagranic Urzdu Miejskiego wAleksandrowie Adzkim do bie|cej aktualizacji informacji, oktrej mowa wust. 1. 4Wykonanie zarzdzenia powierzam Naczelnikowi WydziaBu Promocji iWspBpracy zZagranic Urzdu Miejskiego wAleksandrowie Adzkim. 5Zarzdzenie wchodzi w|ycie zdniem podpisania. ZARZDZENIE NR 106/2014 Burmistrza Aleksandrowa Adzkiego z dnia 15.05.2014 r. w sprawie: okre[lenia regulaminu wydawania iu|ytkowania oraz wzoru Aleksandrowskiej Karty Seniora . Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorzdzie gminnym (Dz.U. z2013 r. poz. 594 ,poz. 645 ,poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz wzwizku z 5 ust.2 i 8 UchwaBy Nr LV/592/14 Rady Miejskiej Aleksandrowie Adzkim zdnia 17 kwietnia 2014 r. wsprawie przyjcia Programu Aleksandrowskiej Karty Seniora zarzdzam, co nastpuje: l$x$&P#$/If^a$gdR?2$&P#$/IfgdR?2ikd$$IfF0#t! t 6P644 lapytR?2|l$x$&P#$/If^a$gdR?2$&P#$/IfgdR?2ikd$$IfF0#t! t 6P644 lapytR?2|~ "$a$gd<ikd1$$IfF0#t! t 6P644 lapytR?2h(huhd5 hzWhdh<hd hd5h _hd5NHh _hd5 hs55,1h. A!"#$% $$If!vh55t!#v#vt!:V F t 6P655t!pytR?2$$If!vh55t!#v#vt!:V F t 6P655t!pytR?2DyK www.aleksandrow-lodzki.plyK \http://www.aleksandrow-lodzki.pl/yX;H,]ą'c$$If!vh55t!#v#vt!:V F t 6P655t!pytR?2$$If!vh55t!#v#vt!:V F t 6P655t!pytR?2$$If!vh55t!#v#vt!:V F t 6P655t!pytR?2D@D dNormalnyCJ_HaJmHsHtHJAJ Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listy tt dTabela - Siatka7:V08U@8 d HiperBcze >*B*phFF R?2 Tekst dymkaCJOJQJ^JaJQ(|stx23KLn>67PS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000000|st23S0 0 0 ʑ0d ʑ0d ȑ0 d2_ ʑ0d ʑ02 | RQX8@0( B S ??CSSf1noR]7@Stx3Ln7PSS f,o)6:W}:Ì8'VMF.&Ms?R,̳ecRzPCx,̳>u~Ì8ee^e`56CJOJQJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.ee^e`56CJOJQJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.ee^e`56CJOJQJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.ee^e`56CJOJQJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.TT^T`56CJOJQJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.ee^e`56CJOJQJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.ee^e`56CJOJQJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.ee^e`56CJOJQJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.ee^e`56CJOJQJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. Cx>u~s?R.&M}:'VMo)ecR : vp; sDpsDp , s x R?2keJ{W*_dTis5<(6^stx23PS@11114Q@@ @ @Unknown KancelariaG:Ax Times New Roman5Symbol3& :Cx Arial5& >[`)Tahoma"qWs%gz% F F #24dNN2QHP)?d2 1 beldowskad beldowskad0     Oh+'0\  $ 0<DLT 1 beldowskadNormal beldowskad5Microsoft Office Word@V@Bfo@qp F՜.+,D՜.+,D hp Hewlett-Packard Company N' 1 Tytu 8@ _PID_HLINKSA|"http://www.aleksandrow-lodzki.pl/[ !"#$%&'()*+,-./012456789:<=>?@ABERoot Entry F;pGData 1Table+WordDocument.(SummaryInformation(3DocumentSummaryInformation8;CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q