Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Aktualności - Najnowsze
Walne zebranie sprawozdawcze w OSP w Prawęcicach
Wprowadzono: 19.03.2017
Liczba wyświetleń: 280
grafika

W sobotę 18 marca odbyło się ostatnie w naszej gminie zebranie sprawozdawcze w jednostkach OSP. Tym razem obradowali druhowie z Prawęcic. Wysłuchali sprawozdania za ubiegły rok i przyjęli plan działania na rok 2017. Ubiegły rok upłynął strażakom z Prawęcic pod znakiem obchodów jubileuszu stulecia jednostki. A trzeba przyznać, że obchody wypadły okazale. W ramach przygotowań do jubileuszu zakupiono nowy sztandar, maszt, sporo sprzętu i umundurowania, przyczepkę i kontener blaszany i agregat oddymiający. Podjęto budowę garażu i szatni, malowanie płotu, zmieniono hydrant przed jednostką na naziemny. Ostatnio drogowcy dokonali odwodnienia terenu przed jednostką. Jednak choć inwestycja cieszy, to z drugiej skomplikowała nieco sprawy inwestycyjne na ten rok. Jak powiedział prezes Walczak, Zarząd OSP zgodził się partycypować w kosztach inwestycji i musi na ten cel zabezpieczyć środki. Dlatego na rok obecny planowane jest tylko otynkowanie odpowiednim tynkiem garaży i szatni oraz wykonanie wylewki betonowej pod kontener blaszany. Druhowie chcą także wymienić lekki pojazd ratowniczy VW na sześcioosobowy, z niewielkim choćby zbiornikiem na środek gaśniczy. Ułatwi to pracę, gdyż do wypadków drogowych nie będą już musiały wyjeżdżać dwa samochody. Prezes zwrócił również uwagę na duże koszty związane z utrzymaniem zdolności bojowej. Jednostka ma na przykład 9 kierowców, a koszt badania lekarskiego, każdego z nich to 450 zł. Podobnie jest z przeglądami specjalistycznego sprzętu, które czasami wynoszą nawet 1500 zł za jedno urządzenie. Dlatego jednostka musi dysponować odpowiednimi funduszami. Obecny na spotkaniu Skarbnik Gminy Aleksandrów Łódzki Grzegorz Siech, zadeklarował przekazanie wnioskowanych przez OSP Prawęcice środków i przypomniał, że gmina przeznacza rocznie na straże około miliona złotych. Nie są to tylko środki na bieżące utrzymanie i remonty, ale zawsze jest coś więcej - zwykle dofinansowanie zakupu samochodu. Podziękował również za współpracę z gminą. Chwalił jednostkę również przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu, za udział w akcjach i manewrach. Podkreślał strategiczne położenie Prawęcic, które są ostatnią jednostką na drodze do Poddębic i deklarował pomoc w szkoleniach i konserwacji aparatów tlenowych. Ilona Rafalska chwaliła doskonałe przygotowanie jubileuszu i zwracała uwagę na zawirowania wokół osób działających w zarządach OSP i będących jednocześnie radnymi. Z tą sprawą można wiązać również rezygnację z funkcji członka zarządu, radnego Kasprzaka, który jednak zadeklarował, że dalej z pełnym oddaniem będzie pracował dla dobra jednostki. Chwalili OSP w Prawęcicach także prezes ZG OSP w Aleksandrowie Łódzkim Marian Jóźwiak i Komendant Gminny Paweł Stasiak, który poinformował druhów o terminach ważniejszych wydarzeń. Strażacy omówili również sprawy organizacyjne i podjęli sprawę reaktywacji orkiestry w Prawęcicach.

Ponieważ było to już ostatnie zebranie, teraz Zarząd Gminny OSP podsumuje potrzeby jednostek w zakresie szkolenia i wyposażenia i podejmie stosowne działania. Wszystkim strażakom życzymy realizacji planów w 2017r.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
Dzisiaj jest: Sobota, 29 kwietnia 2017 r.
UTW.jpg
ul. Zajęcza (ok. 4000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-29
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-29
ul. Wola Grzymkowa (działki 168 i 172), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-29