Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Aktualności - Najnowsze
Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni
Wprowadzono: 13.04.2015
Liczba wyświetleń: 4649

Informacja o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015r.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015r.
Nabór wniosków rozpocznie się od dnia 13 kwietnia 2015 r. do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na realizację w/w zadania.
Przyznawanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr V/52/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dotację mogą uzyskać podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, posiadające tytuł prawny do nieruchomości oraz położonych na nich budynków, z których odprowadzane są ścieki bytowe na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.
Dotacje będą udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się - zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Aleksandrów Łódzki - budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.
Wysokość dotacji do budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie 70% udokumentowanych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 8.000 zł brutto.
Wnioski o dotację będzie można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim lub wysyłając pocztą na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki
Druki wniosków będą do pobrania w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim (plac Kościuszki 4, Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, I piętro, pokój nr 6 lub ze strony internetowej Urzędu: www.aleksandrow-lodzki.pl).
Rozpatrywanie prawidłowo wypełnionych wniosków wraz z załącznikami następować będzie według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Załączniki:
1. Wniosek
2. Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków

3. Uchwała Nr V/52/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 r. określająca zasady udzielania dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
Wprowadzono: 23.05.2017
Autor: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
grafika
grafika
grafika
grafika
dniwwwwww.jpg
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
Dzisiaj jest: Wtorek, 23 maja 2017 r.
UTW.jpg
ul. Brużyczka Księstwo (20 ha), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-05-23
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-05-23
ul. Daszyńskiego, Pusta, Rudna, Jana III Sobieskiego 91-99 i 107, 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-05-23